.disable_highlight { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }

آموزش حل مسائل فیزیک دبیرستان

راز موفقیت در کنکور

راز موفقیت در کنکور

شما هم می‌توانید در کنکور موفق باشید فقط کافی است اقدامات زیر را انجام دهید. یکی از سؤالاتی که همه می‌پرسند این است که چرا برخی از افراد در کنکور به موفقیت‌های بسیار زیادی می‌رسند و دیگران باآنکه تلاش زیادی می‌کنند ولی...

ادامه مطلب »

ظرفیت خازن

اگر اختلاف پتانسیل بین صفحه‌های خازن را تغییر دهیم، بار الکتریکی خازن نیز به همان نسبت تغییر می‌کند. به این نسبت که به اندازه بار الکتریکی خازن و اختلاف پتانسیل دو صفحه آن بستگی ندارد، ظرفیت خازن می‌گویند...

ادامه مطلب »

خازن

خازن یکی از مهم‌ترین اجزای مدار الکتریکی است که می‌تواند هم بار الکتریکی و هم انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. چون صحبت از انرژی شد یک سؤال مطرح می‌شود که چه فرقی بین باتری و خازن وجود دارد؟...

ادامه مطلب »
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفرم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.