.disable_highlight { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }

آموزش حل مسائل فیزیک دبیرستان

انواع مقاومت ها

انواع مقاومت ها

مقاومت‌های الکتریکی برای کنترل جریان و ولتاژ استفاده می‌شوند. در حالت کلی مقاومت‌ها بر دو نوع هستند: مقاومت‌های پیچه‌ای مقاومت‌های ترکیبی مقاومت‌های پیچه‌ای به این مقاومت‌ها در صنعت مقاومت آجری گفته می‌شود. معمولا مقاومت پیچه‌ای از یک سیم نازک از جنس نیکروم(آلیاژ نیکل و کروم) یا منگانین(آلیاژ مس، نیکل و منگنز) که به دور هسته‌ی نارسانایی از جنس سرامیک، پلاستیک …

توضیحات بیشتر »

تغییر مقاومت ویژه با دما

مقاومت وژه

آزمایش نشان می‌دهد که تغییر مقاومت ویژه با دما خطی است. مقاومت ویژه رسانای فلزی در یک دمای مشخص با رابطه‌ی زیر بیان می‌شود: اندیس صفر مربوط به دمای مرجع است. : ضریب دمایی مقاومت ویژه و یکای آن یا  است. :اختلاف دما بر حسب  یا نکته اول: اگر تغییر دما را  و تغییر مقاومت ویژه را   قرار دهیم رابطه …

توضیحات بیشتر »

مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آن‌ها

resistency

دیدیم که مقاومت الکتریکی به صورت تعریف می‌شود. آزمایش نشان می‌دهد که مقاومت رسانای اهمی در دمای ثابت به سه عامل زیر بستگی دارد: طول رسانا سطح مقطع رسانا جنس رسانا اگر سطح مقطع رسانا در تمام طول آن ثابت باشد، مقاومت رسانا از رابطه زیر به دست می‌آید:   طول رسانا بر حسب متر   مساحت سطح مقطع رسانا …

توضیحات بیشتر »

قانون اهم

OhmLaw

آزمایش نشان می‌دهد که برای بسیاری از مواد به ویژه فلزات، جریان الکتریکی   تابع خطی از اختلاف پتانسیل الکتریکی   است. به بیان دیگر نسبت   برای یک رسانای معین مقداری ثابت است. به این رابطه قانون اهم گفته می‌شود. برای فهم بیشتر این قانون یک مسأله را با هم حل می‌کنیم: شکل زیر نمودار   یک مقاومت است. اگر اختلاف پتانسیل ۴ …

توضیحات بیشتر »

جریان الکتریکی

ElectircCurrent

مفاهیم اولیه جریان الکتریکی جریان الکتریکی ناشی از شارش بارهای متحرک است همه بارهای متحرک جریان ایجاد نمی‌کنند برای اینکه جریان الکتریکی داشته باشیم باید یک شارش خالص بار از یک سطح معین بگذرد الکترون‌های آزاد در طول یک سیم مسی وجود دارند الکترون‌های آزاد با سرعت‌هایی از مرتبهٔ  به‌طور کاتوره‌ای در همه جهت‌ها حرکت می‌کنند در نبود اختلاف‌پتانسیل شارش …

توضیحات بیشتر »

مسئله خازن های متوالی

SeriyCapacitors

مسئله: در شکل زیر انرژی ذخیره شده در خازن شماره (۲) سه برابر خازن شماره (۳) است. انرژی خازن شماره (۲) چند برابر انرژی خازن شماره (۱) است؟ روش حل: با توجه به صورت مسئله داریم: اطلاعات داده شده: ظرفیت خازن های شماره (۱) و (۳) و نسبت انرژی خازن شماره (۲) به خازن شماره (۳) خواسته شده:نسبت انرژی خازن …

توضیحات بیشتر »

خازن های متوالی

SeriesCapacitors

گفتیم که بستن خازن‌ها به دو صورت زیر انجام می‌شود: بستن خازن‌ها به صورت موازی بستن خازن‌ها به صورت متوالی بستن خازن‌ها به صورت موازی در مطالب قبلی بحث شد. در این مقاله راجع به بستن متوالی خازن‌ها صحبت خواهد شد. وقتی بین خازن‌ها انشعابی وجود نداشته باشد به عبارتی هیچ گره‌ای نباشد، در این صورت خازن‌ها را متوالی گویند. …

توضیحات بیشتر »

مسئله خازن های موازی

Parallel-capacitors-equation

مسئله: در شکل زیر مجموع انرژی ذخیره‌شده در خازن‌ها ۴۲۰۰ میکرو ژول است. مطلوب است محاسبه انرژی ذخیره‌شده در خازن شماره ۲ برحسب میکرو ژول؟ روش حل: ابتدا باید بدانیم چه داریم و چه از ما می‌خواهند. ابتدا اطلاعاتی که از صورت‌مسئله داریم را می‌نویسیم: ظرفیت تک‌تک خازن‌ها داریم، بسیار عالی! مجموع انرژی ذخیره‌شده در خازن‌ها هم داریم. بسیار خوب! …

توضیحات بیشتر »

خازن های موازی

خازن های با ترکیب موازی

خازن ها به روش های مختلف می توانند با هم ترکیب شوند. هدف از ترکیب خازن ها رسیدن به یک خازن معادل در یک مدار الکترونیکی است که بتوان به کمک آن وظیفه خواسته شده را تأمین کرد. معمول ترین روش های ترکیب خازن ها عبارتند از: بستن خازن ها به صورت موازی بستن خازن ها به صورت متوالی برای …

توضیحات بیشتر »

انرژی خازن

Capasitor-Energy

انرژی ذخیره شده در یک خازن در واقع همان کار انجام شده توسط باتری است. هنگام شارژ شدن خازن توسط باتری اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن از مقدار صفر تا مقدار تغییر می کند. بنابراین می توان اختلاف پتانسیل متوسطی را برای دو صفحه خازن در نظر گرفت که مقدار آن است. چون ظرفیت خازن ثابت است، می توان اختلاف …

توضیحات بیشتر »

خازن با دی الکتریک

dielectric

دی الکتریک یک ماده عایق مانند کاغذ یا پلاستیک است که بین دو صفحه خازن قرار می دهند. به نظر شما چرا از دی الکتریک در خازن استفاده می کنند؟ برای جواب دادن به این سؤال باید بدانیم که دی الکتریک چه اثری روی خازن دارد که باعث شده از آن استفاده کنند؟ دی الکتریک ها دو نوع هستند: قطبی …

توضیحات بیشتر »

ظرفیت خازن

ظرفیت خازن

اگر اختلاف پتانسیل بین صفحه های خازن را تغییر دهیم، بار الکتریکی خازن نیز به همان نسبت تغییر می کند. به این نسبت که به اندازه بار الکتریکی خازن و اختلاف پتانسیل دو صفحه آن بستگی ندارد، ظرفیت خازن می گویند. ظرفیت خازن را با نماد نشان می دهند. اگر اختلاف پتانسیل و بار الکتریکی باشد با توجه به تعریف …

توضیحات بیشتر »

خازن

خازن

خازن یکی از مهم ترین اجزای مدار الکتریکی است که می تواند هم بار الکتریکی و هم انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. چون صحبت از انرژی شد یک سؤال مطرح می شود که چه فرقی بین باتری و خازن وجود دارد؟ درسته که هر دو انرژی را ذخیره می کنند ولی فرق آنها در نحوه تغذیه یک مدار …

توضیحات بیشتر »

چگالی سطحی بار الکتریکی

چگالی سطحی رسانای باردار

با توجه به اینکه بار الکتریکی اضافی روی سطح خارجی رسانا توزیع می شود. چگالی سطحی بار الکتریکی را به صورت زیر تعریف می کنیم: چگالی سطحی بار برابر با بار الکتریکی جسم رسانا بخش بر مساحت سطح آن جسم است. چگالی سطحی بار را با نماد نمایش می دهند. اگر را مساحت سطحی که بار روی آن توزیع  شده …

توضیحات بیشتر »

رسانای منزوی

Conductor Insulation

رسانای منزوی، یک جسم رسانایی است که توسط عایقی از محیط اطراف خود جدا شده است. در مورد یک رسانای منزوی و خنثی به نکته های زیر دقت کنید. بار اضافی داده شده به یک جسم رسانای منزوی، بر روی سطح خارجی آن توزیع می شود. اگر یک رسانای منزوی و خنثی در یک میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد، الکترون …

توضیحات بیشتر »