.disable_highlight { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }

خازن

خازن یکی از مهم ترین اجزای مدار الکتریکی است که می تواند هم بار الکتریکی و هم انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. چون صحبت از انرژی شد یک سؤال مطرح می شود که چه فرقی بین باتری و خازن وجود دارد؟ درسته که هر دو انرژی را ذخیره می کنند ولی فرق آنها در نحوه تغذیه یک مدار است. باتری ها انرژی را با آهنگ نسبتاً کم به مدار می دهند درحالی که خازن ها انرژی را با آهنگ بسیار بیشتری به مدار می دهند. به این دلیل  از خازن برای فلش دوربین استفاده می شود.

نکته های این مبحث

  1. دو رسانا با هر شکلی یک خازن را تشکیل می دهند.
  2. بدون توجه به شکل رسانا، آنها را صفحه خازن می گویند.
  3. خازن با دو صفحه موازی به سطح A که به فاصله d از هم قرار دارند، خازن تخت نام دارد.
  4. برای شارژ خازن کافی است دو صفحه خازن را به دو پایانه باتری وصل کرد.
  5. هر صفحه خازن از پایانه ای که به آن وصل است، بار الکتریکی دریافت می کند.
  6. هنگام شارژ خازن، انتقال بار الکتریکی تا زمانی ادامه می یابد که اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن برابر اختلاف پتانسیل دو پایانه باتری شود.

برای درک بهتر این مفاهیم در آزمون مفاهیم اولیه خازن شرکت کنید.

نویسنده: مدیر کلبه درس
منبع: کلبه درس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفرم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.