.disable_highlight { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }
خانه / مقالات

مقالات

راز موفقیت در کنکور

راز موفقیت در کنکور

شما هم می‌توانید در کنکور موفق باشید فقط کافی است اقدامات زیر را انجام دهید. یکی از سؤالاتی که همه می‌پرسند این است که چرا برخی از افراد در کنکور به موفقیت‌های بسیار زیادی می‌رسند و دیگران باآنکه تلاش زیادی می‌کنند ولی...

ادامه مطلب »

انواع مقاومت ها

مقاومت‌های الکتریکی برای کنترل جریان و ولتاژ استفاده می‌شوند. در حالت کلی مقاومت‌ها بر دو نوع هستند: مقاومت‌های پیچه‌ای و مقاومت‌های ترکیبی...

ادامه مطلب »

قانون اهم

آزمایش نشان می‌دهد که برای بسیاری از مواد به ویژه فلزات، جریان الکتریکی تابع خطی از اختلاف پتانسیل الکتریکی است. به بیان دیگر نسبت ولتاژ به جریان برای یک رسانای معین مقداری ...

ادامه مطلب »

مسئله خازن های موازی

مسئله: در شکل زیر مجموع انرژی ذخیره‌شده در خازن‌ها 4200 میکرو ژول است. مطلوب است محاسبه انرژی ذخیره‌شده در خازن شماره 2 برحسب میکرو ژول؟...

ادامه مطلب »
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفرم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.