.disable_highlight { -webkit-touch-callout: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; }
خانه / فیزیک سوم دبیرستان / جریان الکتریکی

جریان الکتریکی

مفاهیم اولیه جریان الکتریکی

 • جریان الکتریکی ناشی از شارش بارهای متحرک است
 • همه بارهای متحرک جریان ایجاد نمی‌کنند
 • برای اینکه جریان الکتریکی داشته باشیم باید یک شارش خالص بار از یک سطح معین بگذرد
 • الکترون‌های آزاد در طول یک سیم مسی وجود دارند
 • الکترون‌های آزاد با سرعت‌هایی از مرتبهٔ 10^6m/s به‌طور کاتوره‌ای در همه جهت‌ها حرکت می‌کنند
 • در نبود اختلاف‌پتانسیل شارش بار خالصی از مقطع معین سیم نداریم
 • همه نقاط رسانای منزوی که به تعادل الکتروستاتیکی رسیده است، صرف‌نظر از اینکه بار اضافی داشته باشد یا نه پتانسیل یکسانی دارد و میدان الکتریکی در تمام نقاط درون آن صفر است.
 • در یک رسانای منزوی گر چه الکترون‌های آزاد داریم، ولی هیچ نیروی خالص الکتریکی بر آن‌ها وارد نمی‌شود و درنتیجه، هیچ جریانی در رسانا وجود ندارد.
 • در یک سیم رسانا که در تعادل الکتروستاتیکی است، همه نقاط آن، پتانسیل یکسانی دارد و جریانی در سیم وجود ندارد
 • اگر به دو سر یک سیم رسانا یک باتری وصل کنیم، یک اختلاف‌پتانسیل در دو سر سیم و میدانی الکتریکی درون آن ایجاد می‌شود و باعث حرکت الکترون‌های آزاد در سیم و ایجاد جریان می‌شود
 • وقتی میدان الکتریکی به یک فلز اعمال می‌کنیم، الکترون‌ها حرکت کاتوره‌ای خود را قدری تغییر می‌دهند و با سرعتی متوسط موسوم به‌سرعت سوق در خلاف جهت میدان به‌طور بسیار آهسته‌ای سوق پیدا می‌کنند که این موجب جریان الکتریکی در رسانا می‌شود
 • سرعت سوق در یک رسانای فلزی معمولاً کمتر از 1mm/s است
 • در حضور اختلاف‌پتانسیل، شارش بار خالص از مقطع معین سیم، دیگر برابر صفر نیست.
 • سرعت سوق الکترون‌های آزاد در یک رسانا می‌تواند به‌کندی سرعت حرکت یک حلزون باشد
 • اگر بار خالص \Delta{q} در بازه زمانی \Delta{t}  از مقطعی از رسانا بگذرد، نسبت \frac{\Delta{q}}{\Delta{t}}  را جریان الکتریکی متوسط می‌گویند. اگر این آهنگ ثابت باشد، جریان برابر است با:

I=\frac{\Delta{q}}{\Delta{t}}

 • بار الکتریکی \Delta{q} برحسب کولن (C)، مدت‌زمان \Delta{t} برحسب ثانیه (s) و جریان I برحسب آمپر (A) است.

برای درک بهتر مفاهیم جریان الکتریکی در آزمون زیر شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفرم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.
فقظ 4 ثانیه تا دانلود فایل فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم.